يکشنبه ٠٣ تير ١٣٩٧
رشته های دامپزشکی
سیستم ایمنی چگونه کار می کند؟

قیمت : 310,000  ریال

سیستم ایمنی چگونه کار می کند؟

دکتر خاطره کفشدوزان -  دکتر بابک بیک زاده

دیباچه

 

 

هم دعا ازتو اجابت هم زتو                 ایمنی از تو مهابت هم زتو

 

از دورترین زمان ها که بتوان اندیشه را بدان راه برد یعنی چند صد میلیون سال پیش که این کره خاکی آرام گرفت و اندک اندک زندگی در آن پدیدار شد، همراه با سرزندگی موجودات ابتدائی عوامل بیماری زای درونی و سپس برونی شکل گرفت و در برابر آن ها پایداری جلوه نمود تا مگر پاکی و شادی زندگی را برقرار کند، این زایش بیماری و ایمنی است. در جریان مسیر تکامل موجودات و سرانجام پیدایش آدمی دستگاه ایمنی استوار ماند و خود را با تغییرات چونی و چندی زندگان و دگرگونی عوامل بیماری زا تطابق داد و در برابر هر نابودگری، چهره درمانگری به خود گرفت و هردم نو نو در برابر مرگ زودرس، دوا آفرید تا آنجا که پیمانه زندگی پرشود و مرگ به هنگام فرا رسد و حیات دیگری زنده تر گردد. آری بیماری همزاد تندرستی است و ایمنی درون مایۀ هر دو.

جهان آفرین جان داران را چنان آفرید که در ظرف زمان زندگی اگر محیط زیست آن گونه باشد که باید زندگان به چنان رفتاری خو کنند که شایسته آنند، بنیان سلامت بر بیماری چیرگی دارد. آری از دورترین زمان ها که برای دفع بیماری های عفونی درمانی اساسی وجود نداشت، حتی در همه گیری های بسیار مرگ آور همه نابود نمی شدند و شفا از بیماری و مقاومت در برابر عامل عفونت و واگیری، سنت زندگی بوده است. از همین رو است که بشر مخصوصاً در دو سدۀ اخیر سعی کرده است از طبیب جان بخش درونی چاره گری آموزد و بکوشد دریابد که در بدن چه می گذرد تا مگر سازوکارهای ایمنی خویش را بهتر بشناسند و از آن پیروی کند چنانکه گفته اند: (( نهاد جان طبیب کامل است و طبیبان چاکران وی اند))، وای بر ما اگر طبیعت و طبیب کیمیاوش ایمنی بدن را با زیاده روی ها و دخالت های ناروا بازهم بیازاریم که خود و دیگران را آزرده ایم.

دانش ایمنی شناسی که با یاری جستن از علوم گوناگون از قبیل زیست شناسی مولکولی، بیوشیمی، بیوفیزیک، ژنتیک مولکولی، همانندسازی، شیوه های تصویری و تصوری چند بعدی نگارش پروتئین ها و غیره اکنون کارهائی می کند کارستان  و همه ساله از کشفیات زیادی بهره مند می شود و در خور آن است که با آنکه در این زمینه کتاب بسیار است باز هم در قالب کتاب های جدیدی ره آورد پژوهندگان شود.

کتاب ((سیستم ایمنی چگونه کار می کند)) که ترجمه فارسی آن را می نگرید نوشته (( دکتر لورن سام پایراک)) استاد بخش سلولی- مولکولی، بیولوژی دانشگاه کلرادو که در سال 2016 به چاپ پنجم رسیده است، دنیای ایمنی شناسی را به بهترین وجهی شرح و بحث کرده است. این کتاب که در حجمی متوسط و بازبانی ساده و دقتی کم نظیر مبانی ایمنی شناسی را شکافته، چنان فصل های این دانش را به شیوائی و رسائی بیان کرده که گویا داستان می گوید، افسانه می سراید و خوانندۀ مشتاق را با خود به صحنه نبرد و تک تاز، پیروزی و شکست، سازش و مقاومت دما دم این حقیقت افسانه گون می برد، آری:

فسانه از پی خوابش کنم بهانه خویش                          بدین بهانه مگر گویمش فسانه خویش

خانم دکتر خاطره کفشدوزان استادیار بخش میکروب شناسی و ایمنی شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان که چندسالی در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ایمنی شناسی را بخوبی آموخته و سالیانی از درس های اینجانب بهرۀ دانشی گرفته است و اکنون خود ایمنی شناس دانشمندی است و دانش و وارستگی را به دانشجویان می آموزد، با همکاری آقای بابک بیک زاده این کتاب را با بیانی ساده، درست و رسا ترجمه کرده اند. در این ترجمه تاحدی که در توان بوده اصطلاحات قابل درک فارسی را در برابر واژگان انگلیسی به کار برده که بسیار ارزشمند است و خواننده را هدایت می کند نه آنکه مانند برخی از ترجمه های کتاب های علمی آمیخته ای درشت و ناهموار از انگلیسی و فارسی عرضه کند که نه خود درک کرده و نه قابل درک برای دیگری است.

در این کتاب مباحث دشوار و پیچیده ایمنی که فلسفه حیات است به خوبی بیان شده و تا جائی که روشن بوده چگونگی و سبب بروز پدیده ها و شگفتی های خلقت ایمنی بیان شده و خالق ستایش شده است. بر این پدیده ها گویا همان طوری نگریسته اند که بزرگان پیشینیان پزشکی را می دیدند و آن را ((فلسفۀ بدن)) می دانستند. آری ایمنی ((کیمیای زندگی است)) که در حد آن باید انتظار داشت. بر این روند و روال مباحث مختلف ایمنی ذاتی و اکتسابی مورد کنکاش قرار گرفته است، از آن جمله است، یاخته های ایمنی بویژه ماکروفاژها، فاگوسیت ها، ماست سل، یاخته های B، T و انواع بکر، فعال و خاطره ای آن، پادگن و پادتن، MHC و نقش مهم آن در ایمنی، سایتوکاین ها جنگ و جدال و برخورد با عفونت و سرکوب عوامل تهاجمی، از خود گذشتگی یاخته های عفونت زده به منظور حفظ بدن، انواع واکسن، انحراف ایمنی، نقص ایمنی، تحمل ایمنی، ایمنی بر ضد HIV-1، ایمنی ضد سرطان... . از ویژگی های دیگر این کتاب ذکر ناشناخته های دستگاه ایمنی است که گاهی از شناخته های آن بیشتر است. آری این کتاب داستان کهن چند میلیون سالۀ مبارزۀ انسان با عوامل حمله ور خارجی و یا خود بیگانه شده را نقل کرده و آنچه را انسان امروزی از کوشش و کشش هزاران نسل به دست آورده  نقد کرده است. بسیاری از شیوه های دفاعی بدن دست آورد زندگی بشر تا زمان شهر نشینی است که شاید به حدود ده هزار سال پیش برسد. اما امروز، بر عمر متوسط انسان افزوده شده و عوارض پیری دستگاه ایمنی را فرا می گیرد. محیط زیست تخریب شده که خود زمینۀ بسیاری از بیماری های خود-ایمنی، ضعف ایمنی و کمبود مراقبت را فراهم تر آورده است. چه باید بکنیم، با توجه به شگفتی های ایمنی که هدیۀ خالق یکتا به بشر و سایر موجودات است، باید با خرد جمعی در بهبود وضعیت محیط زیست بکوشیم و در این راه از خداوند مدد بجوئیم و بازهم حفظ سلامت دستگاه ایمنی را پاس داریم و از آن سرمشق گیریم که همین راه رستگاری است.

درخاتمه توفیق بیشتر سرکارخانم دکتر خاطره کفشدوزان و دوام سلامت او و خانواده محترمشان را از خداوند بخشایشگر خواستارم و امید است شاهد دیدار کارهای علمی بیشتری از وی باشم.

                                                                                   

دکتر حسن تاج بخش

استاد ممتاز دانشگاه تهران، عضو پیوسته فرهنگستان علوم

و

چهره ماندگار دامپزشکی

2/9/1396

                                              

 

 

اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 46705
 بازدید امروز : 32
 کل بازدید : 601882
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0.1407
تقویم
Copyright  © 2018 press.semnan.ac.ir.semnan.ac.ir . All rights reserved