يکشنبه ٠٣ تير ١٣٩٧
رشته های مهندسی
ديوارهاي برشي

قیمت : 300,000  ریال

ديوارهاي برشي

بر اساس آیین نامه بتن آمریکا (ACI 318-2014)

و

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (سال 1392)

ديوارهاي برشي يكي از سيستم هاي مناسب سازه ای جهت مقابله با نيروهاي جانبي زلزله و باد محسوب  مي گردند. شناخت رفتار و نحوه تحلیل و طراحي ديوارهاي برشي به مهندسين و متخصصين امر كمك مي كند كه ساختمان ها را به طور مطلوب و اقتصادي طراحي نمايند. كمبود شديد منابع علمي و مدون در زمينه تحلیل و طراحي انواع ديوارهاي برشي، نویسندگان را بر آن داشت تا كتاب حاضر را تهيه و تقديم جامعه مهندسی نمايند.

کتاب حاضر در ادامه کتاب" تحلیل و طراحی دیوارهای برشی" که توسط مولف اول در چهار نوبت به چاپ رسیده بود تقدیم می گردد. با توجه به تغییرات گسترده آیین نامه ای و افزایش حجم کتاب و اضافه نمودن پنج فصل جدید به کتاب قبلی، مولفین تصمیم گرفتند مطالب ارائه شده را در قالب کتاب جدید و با عنوان "دیوارهای برشی" که شامل تمامی انواع دیوارهای برشی (بتنی، فولادی، چوبی، شیشه ای، مرکب)، استفاده از دیوارهای برشی بتنی در سازه های فولادی، بحث اندرکنش قاب-دیوار و هسته های بتن آرمه می باشد ارائه نمایند. هم چنین فصل سیزدهم کتاب بسیار ارزشمند پروفسور جک میلی از اساتید برجسته دانشگاه برکلی و رئیس فعلی آیین نامه بتن آمریکا تحت عنوان طراحی لرزه ای ساختمان های بتن آرمه (Seismic Design of Reinforced Concrete Buildings, by Jack Moehle, 2015) با عنوان دیوارهای سازه ای ویژه به طور کامل در فصل چهارم کتاب حاضر آورده شده است. مطالعه کامل این کتاب، به کسانی که علاقمند به بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های بتن آرمه می باشند توصیه می گردد.

مجموعه حاضر که حاصل تجربه بیش از بیست و پنج سال تدریس و انجام محاسبات و طراحی سازه های بتن آرمه توسط نویسندگان می باشد، می تواند به عنوان بخشی از منبع درسی دروس ساختمان های بلند در مقطع دکترای سازه و زلزله، سازه های بتن آرمه پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد و پروژه سازه های بتن آرمه در مقطع کارشناسی مهندسی عمران قرار گیرد. مطالب کتاب به نحوی تهیه گردیده که مهندسین محاسب جهت طراحی دیوارهای برشی در دفاتر طراحی و مهندسین مشاور بتوانند به راحتی از آن استفاده نمایند. در نگارش کتاب سعی شده است علاوه بر ارائه مفاهیم پایه ای و تئوری مربوطه، از ضوابط آیین نامه های معتبر دنیا، از جمله آیین نامه بتن آمریکا ACI 318-2014، آیین نامه فولاد آمریکا AISC 341-10، آیین نامه بتن ایران (آبا) و مبحث نهم و دهم مقررات ملی ساختمان (سال 1392) استفاده گردد. در انتهای اکثر فصل ها، مثال های حل شده زیادی ارائه گردیده که در تنظیم آن ها سعی شده علاوه بر روشن شدن نکات مفهومی، طراح بتواند در حل مسائل کاربردی از آن ها بهره گیرد. در حل مسائل از هر دو آیین نامه

ACI 318-14 و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (1392) استفاده گردیده است.

مجموعه حاضر در یازده فصل زير تنظيم گرديده است:

در فصل اول، ابتدا تعریف دیوار برشی مطرح، سپس انواع دیوارهای سازه ای و برشی مورد بررسی قرار گرفته و رفتار، کاربرد و مدهای خرابی دیوار برشی بتن آرمه مورد بحث قرار گرفته است. هم چنین در انتهای فصل، نحوه اجرای دیوار برشی بتن آرمه به همراه جزییات میلگردگذاری ارائه شده است.

در فصل دوم، ابتدا به بررسی ترکیبات بار و ضرایب افزایش بار و تقلیل مقاومت و روش های تحلیل و طراحی سازه های بتن آرمه بر طبق دو آیین نامه ACI 318-2014 و آیین نامه بتن ایران (آبا-1379) پرداخته شده است. سپس با ذکر نکات و ضوابط عمومی تحلیل و طراحی دیوارهای بتن آرمه مربوط به دو آیین نامه مذکور در مقایسه با مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (ویرایش 1392) پرداخته و در نهایت ضوابط و دیدگاه های آیین نامه ای در مورد تحلیل و طراحی دیوارهای باربر و دیوارهای برشی بتن آرمه به همراه ذکر مثال های متعدد مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل سوم، به معرفی و رفتار و مزایای دیوارهای برشی کوپله پرداخته شده است. هم چنین به مطالعات موردی و کاربرد دیوارهای کوپله در پروژه های بزرگ عمرانی اشاره گردیده است. در انتهای فصل، انواع تیرهای رابط و تاریخچه تحقیقات در این خصوص بیان شده و با ذکر چند مثال، نحوه تحلیل و طراحی این گونه دیوارها ارائه شده است. 

فصل چهارم که ترجمه کامل فصل سیزدهم کتاب پروفسور جک میلی می باشد، استفاده از دیوارهای سازه ای ویژه را مرور می کند و قوانین اصلی طراحی این گونه دیوارها را معرفی می کند و مشاهدات رفتاری این گونه دیوارها را مورد بررسی قرار می دهد. سپس تحلیل، طراحی و نحوه ساخت این گونه دیوارها در جزییات بحث می شود. اگرچه الزامات طراحی از ACI 318-2014 اقتباس شده است ولی سعی شده است ضوابط آیین نامه های ساختمانی دیگر نیز در جایی که کاربرد داشته باشد ارائه شوند.

در فصل پنجم، به منظور آشنايي مهندسان محاسبي كه به تازگي كار طراحی سازه ای را آغاز     نموده اند، رابطه اي براي تخمين مساحت مورد نياز ديوارهاي برشي در ساختمان هاي بتن آرمه معرفي مي شود. هم چنین موقعيت و جانمایی بهینه ديوارهاي برشي با پلان های مربع مستطیل، مثلثی و  L شکل با منظور نمودن عوامل چهارگانه پیچش، صلبیت سقف، تغییرمکان جانبی نسبی و نیروی بالارانش تعیین گردیده است.

در فصل ششم، ابتدا رفتار و مزایای سیستم مختلط دیوار برشی-قاب خمشی مطرح، سپس دیدگاه های آیین نامه های مختلف در مورد اندرکنش قاب-دیوار ارائه شده است. هم چنین نحوه تعیین نیروهای اندرکنش و سهم قاب و دیوار برشی با روش های متداول مطرح و روابط حاکم بر سیستم قاب-دیوار بیان گردیده است. در انتهای فصل، با ذکر چند مثال کاربردی، تاثیر حضور توأمان قاب و دیوار جهت روشن شدن بهتر موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل هفتم، به مزایا و معایب، محدودیت های کاربردی و ضوابط طراحی دیوارهای برشی بتن آرمه در سازه های فولادی پرداخته شده است.

در فصل هشتم، در ابتدا به معرفی انواع و ساختارهای دیوارهای برشی مرکب بتنی-ورق فولادی و ضوابط آیین نامه ای آن ها پرداخته می شود و در انتهای فصل نیز به طور اختصار مطالبی در مورد دیگر دیوارهای برشی مرکب از جمله، دیوار برشی مرکب مصالح بنایی- بتن آرمه، چوبی- شیشه ای پرداخته می شود.

در فصل نهم، ابتدا سیستم سازه ای هسته مقاوم معرفی گردیده، سپس کاربرد هسته های مقاوم در سازه های بلند مطرح دنیا ارائه شده و تئوری تابیدگی در هسته های تحت اثر پیچش یکنواخت و معادلات حاکم بر هسته ها بیان می گردد. هم چنین تأثیر کوپله کردن هسته های مقاوم بتنی و پدیده رانش معکوس که طی تحقیقاتی توسط مولفان انجام شده، مورد مطالعه قرار می گیرد.

در فصل دهم، مقاوم سازي ديوارهاي برشي بتن آرمه با استفاده از ورق فولادي و کامپوزیت FRP مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

و در نهایت در فصل یازدهم كتاب، با معرفی کامل انواع دیوارهای برشی فولادی، به نمونه های اجرایی کار شده در ساختمان های مهم دنیا اشاره شده است. سپس با ذکر تاریخچه تحقیقات انجام شده در این زمینه به تحلیل و طراحی این نوع سیستم پرداخته و دیدگاه های آیین نامه               AISC 341-10 مطرح می گردد. در پایان این فصل نیز به مطالعه موردی بلندترین دیوار برشی فولادی دنیا واقع در کشور چین پرداخته شده است.

نویسندگان کتاب سعی کرده اند که مطالب ارائه شده جامع و بدون اشتباهات مفهومی و نگارشی باشند، ولی پیشنهادات و انتقادات سازنده خوانندگان عزیز می تواند تاثیر به سزایی در تکمیل مجموعه حاضر در چاپ های بعدی باشد.

در پايان، مولفان بر خود لازم مي دانند از کلیه کسانی که در به ثمر رسیدن این کتاب همکاری داشته اند، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایند. در این جا لازم است از راهنمایی ها و همکاری های ارزشمند دانشمند فرزانه، استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران و رئیس کمیته دائمی بازنگری آیین نامه بتن ایران، جناب آقای دکتر مرتضی زاهدی، تقدیر و تشکر نماییم. مولفین بر خود فرض می دانند از پیشنهادات سازنده مهندس علی اصغر طاهری بهبهانی، رئیس کمیته تخصصی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان تشکر نمایند. از جناب آقای دکتر مجید قلهکی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان که بازخوانی فصل یازدهم " دیوارهای برشی فولادی" را بر عهده داشتند کمال تشکر و قدردانی می گردد.  ضمناً از همکاری آقایان مهندس خلیل سیجاوندی، مهندس سید آرمین حسینی و مهندس محمد افروزنیا، دانشجویان کارشناسی ارشد سازه دانشگاه سمنان که در تهیه بخشی از مثال ها و واژه نامه تشکر  می گردد. از جناب آقای مهندس علی معماریان دانشجوی دکترای سازه دانشگاه سمنان که در ترجمه و تنظیم مطالب فصل چهارم کتاب همکاری نموده اند قدردانی می گردد. هم چنين از حوزه معاونت محترم پژوهشي و فناوری دانشگاه سمنان، ریاست اداره انتشارات دانشگاه سمنان جناب آقای مهندس حمید رضا مولایی و آقای مهندس رئوفی كه در زمينه چاپ كتاب همكاري نموده اند، سپاسگزاري مي گردد. هم چنین از زحمات آقای اسماعیل شجاعی در زمینه صفحه آرایی و طرح روی جلد تقدیر می شود.

در  پایان برخود لازم می دانیم از همکاری همسرانمان که با وجود آوردن شرایط مناسب زندگی، امکان تمرکز فکری جهت تالیف این کتاب را فراهم نمودند در حد توان قدردانی نماییم و امیدواریم مطالب پیش روی برای مهندسین و دانشجویان طالب علم و دانش مفید واقع شود.

 

                                                                                 علي خيرالدين

                                                                                                        استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان

                                                                                ابراهیم امامی

                                                                                            عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه پیام نور

                                                                                                         آبان  1395

اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 189581
 بازدید امروز : 114
 کل بازدید : 601964
 بازدیدکنندگان آنلاين : 8
 زمان بازدید : 0.1875
تقویم
Copyright  © 2018 press.semnan.ac.ir.semnan.ac.ir . All rights reserved