دوشنبه ٢٥ تير ١٣٩٧
رشته های دامپزشکی
تغذیه مستقیم میکروبی و پری بیوتیک ها در حیوانات ساختار و ...

قیمت : 220,000  ریال

تغذیه مستقیم میکروبی و پری بیوتیک ها در حیوانات  ساختار و مکانیسم عمل

دکتر علی مهدوی - مهندس بابک دارابی قانع- دکتر عطا مهدوی

پیشگفتار نویسندگان

در سال های اخیر نقش اکوسیستم میکروبی هم در سلامت انسان و هم دام ها  بسیار برجسته گردیده است (فاین گلد[1]، 2008 " لی و همکاران [2]، 2006" مورفی [3]، 2004" ترن باو و همکاران [4]، 2009" ترن باو و همکاران، 2006" زو و گوردون [5]، 2003). وظیفه یک ارگانیسم میکروبی نقش کلیدی آن در سلامت است (لایت [6]، 2010). گرچه بسیاری از این تحقیقات، بر روی اجتماعات میکروبی و همچنین ارتباط بین میکروب ها و میزبان بر انسان فوکوس کرده اند اما تحقیقات فزاینده ای هم بر روی جمعیت های میکروبی در حیوانات انجام گرفته است (فری استون و لایت [7]، 2010). اخیرا نظریه جدیدی توسط دکتر مارک لایت توسعه یافته مبنی بر اینکه پروبیوتیک ها ممکن است که نقش یک داروی مخدر را در بدن میزبان به عنوان ترکیبات ناقل عصبی ایفا نمایند.

در پرتو این تغییرات از درک و دانش ما از اکوسیستم میکروبی روده ای که بر پایه روش های جدید ملکولی و همچنین روش های قدیمی کشت میکروبی بدست آمده است، یک بازبینی کلی از چشم انداز ما  از نقش تغذیه مستقیم میکروبی (پروبیوتیک ها) و پری بیوتیک ها در دام ها لازم به نظر می رسد. با این یادآوری، "کنفرانس یافته های انجمن علوم گاو های شیری ایالات متحده"  پیرامون موضوع "پروبیوتیک در حیوانات مزرعه ای: ساختار و مکانیسم عمل" در سال 2009 برگزار گردید. در مباحثه با دکتر گیلی لاند و دیگران در این کنفرانس، ضرورت انتشار کتابی برای دام ها و صنایع تغذیه پروبیوتیک ها مصوب گردید.

تکنیک مکمل سازی جیره دام ها با تغذیه مستقیم میکروبی (پروبیوتیک) و پری بیوتیک ها در حین دوره رشد، به شدت فراگیر شده است. اثرات مفید آنها به ویژه در گاو های شیری، خوک ها و طیور شامل: بهبود سلامت عمومی، کاهش پاتوژن های تغذیه ای، بهبود قابلیت دسترسی، نرخ رشد سریع تر، افزایش تولید شیر و افزایش تولید در دوره تخم گذاری گزارش گردیده است. موفقیت های کسب شده بواسطه استفاده از تغذیه مستقیم میکروبی وپروبیوتیک ها چند سویه، تداوم استفاده دنباله دار از آنها و فراگیر شدن و تجاری شدن این افزودنی ها را تضمین می کند. به هر حال هنوز چندین پرسش اساسی باقی مانده است. به نظر می رسد که اولین قدم برای یک افزودنی بیولوژیک خارجی  برای مفید واقع شدن در حیوانات جوان، استقرار سریع و زود هنگام، ابقا و بالانس اکولوژیکی آنها در لوله گوارش است. بنابراین ممکن است که مفید واقع بودن میکروب ها و پری بیوتیک ها در برخی گونه ها فقط یک اثر غیر مستقیم ناشی از استقرار سریع تر نسبت به میکروفلور غالب دستگاه گوارش حیوان بالغ باشد. درنتیجه درک صحیح مراحل کلیدی استقرار میکروارگانیسم ها در سیستم گوارشی که نهایتا منجر به پیدایش خصوصیات تخمیر کنندگی و بالانس اکولوژیکی توسط میکروفلورای به شدت محافظت شده (پروبیوتیک ها) می شود ضروری است. شناسایی این مراحل باعث توسعه مداوم استفاده از این محصولات به صورت تجاری می شود. به علاوه، زمینه های تحقیقاتی بیشتری در آینده جهت توسعه، تکامل و اجرای این ترکیبات بیولوژیکی ضروری به نظر می رسد.

شناسایی سریع خصوصیات الگوی میکروبی در موجود زنده جهت تائید استقرار موفقیت آمیز آنها در آن موجود زنده یک ضرورت اساسی محسوب می شود. این تکنیک ها شامل تلفیق انگشت نگاری ملکولی هم از محیط های کشت خارجی آزمایشگاهی تعریف شده و هم از فلور داخلی دستگاه گوارش می باشد که احتمالا به درک بهتر مکانیسم (های) مورد نیاز برای انتخاب موفقیت آمیز و بهینه سازی تغذیه مستقیم میکروبی و پری بیوتیک ها منجر می شود. به علاوه این موضوع منجر به آگاهی در مورد آن دسته عوامل محیطی که نقشی را بر روی  توانایی میکروب ها در محدود کردن عوامل بیماری زا دارند، می شود. توانایی پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها در محدود کردن استقرار اجرام بیماری زا در حیوانات مسن تر که دارای فلور میکروبی بالغ و توسعه یافته در دستگاه گوارش خود هستند، یکی دیگر از جنبه هایی مهم تغذیه مستقیم میکروبی و پری بیوتیک ها می باشد که البته موفقیت در این موضوع، بستگی به داشتن احاطه کامل علمی از جمعیت میکروبی شکمبه دارد. علاوه بر این، مدل سازی اثرات متقابل میکروبی در دستگاه گوارش می تواند در مشخص کردن عوامل عمومی تاثیر گذار بر شبکه پیچیده میکروبی (که به عنوان سدی در مقابل اجرام بیماری زا عمل می کند) مهم باشد. تحقیقات ادامه دار بر روی تغذیه مستقیم میکروبی و پری بیوتیک ها، استفاده تجاری از آنها را بطور قابل ملاحظه ای گسترش داده است.[1]. Finegold

[2] . Ley et al

[3] . Morphy

[4] . Turnbaugh et al

[5] .Xu and Gordon

[6] . Lyte

[7] . Freestone and Lyte

اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 46969
 بازدید امروز : 35
 کل بازدید : 605026
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0.2031
تقویم
Copyright  © 2018 press.semnan.ac.ir.semnan.ac.ir . All rights reserved