يکشنبه ٠٣ تير ١٣٩٧
رشته های علوم انسانی
مدرسان کارآفرینی

قیمت : 100,000  ریال

مدرسان کارآفرینی

پیشگفتار

 

كارآفريني موتور توسعه اقتصادي جوامع است و از اين رو گسترش آن در ابعاد مختلف مورد توجه دولتمردان و سياستگذاران  در كشورهاي توسعه­يافته و در حال توسعه قرار گرفته است. يكي از الزامات اساسي توسعه كارآفريني در هر كشور، توجه به آموزش آن در قالب آموزش­هاي رسمي و غيررسمي در تمام سطوح جامعه و مقاطع تحصيلي مختلف مي­باشد. آموزش­هاي كارآفريني با هدف شناخت استعدادهاي كارآفرينانه، تبديل كارآفرينان بالقوه به كارآفرينان بالفعل، انتقال دانش، مفاهيم و تئوري­هاي مربوط به ايجاد و توسعه كسب و كارهاي نوآورانه، كمك به رشد و توسعه شركت­ها، توسعه اشتغال و خلق محصولات، بازارها، تكنولوژي­ها و خدمات جديد و ارائه آن به جوامع بشري، انجام مي­شود. آموزش­هاي كارآفريني زماني اثربخش خواهد بود كه برنامه­ريزي آموزشي با دقت انجام شود، امكانات و تجهيزات مورد نياز فراهم گردد، فراگيران مستعد گزينش شوند و از همه مهمتر مدرسان و مربيان توانمند و ماهري جهت تدريس و مشاوره به كار گرفته شوند. در دوره­هاي آموزش كارآفريني، مربيان داراي نقشي فراتر از يك انتقال دهنده صرف دانش هستند و بايد انرژي و انگيزة لازم را در فراگيران براي ورود به دنياي كارآفريني ايجاد نموده و آنان را در مسير دشوار و ناهموار كارآفريني همراهي نمايند. در سال­هاي اخير موضوع كارآفريني و خصوصاً آموزش آن توسط دانشگاه­ها، مدارس و سازمان­هاي مختلف دولتي كشور مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر يكي از مشكلات اساسي برگزاري دوره­هاي آموزش كارآفريني و توسعه آن در كشور، كمبود مربيان و مدرسان كارآفريني مي­باشد. برنامه­ريزي و تلاش در جهت تربيت مربيان و مشاوران كارآفريني توسط دانشگاه­ها و نهادهاي ذيربط يكي از پيش­زمينه­هاي لازم براي توسعه كارآفريني در كشور است. كتاب حاضر با هدف كمك به تربيت مربيان و مدرسان كارآفريني نگاشته شده و عمدة مطالب آن حاصل انجام يك پروژة مطالعاتي در خصوص طراحي دوره­هاي آموزش تربيت مربيان كارآفريني است كه با همكاري نويسندگان كتاب با وزارت صنايع و معادن، انجام شده است. در فصل اول كتاب كلياتي در مورد كارآفريني، كسب و كار، عناصر و اجزاء يك سيستم آموزش كارآفريني و جايگاه مربيان در سيستم آموزش كارآفريني مورد بحث قرار گرفته است. در فصل دوّم ويژگي­هاي شخصيتي، مهارتي و علمي مربيان كارآفريني تبيين شده است. در فصل سوّم روش­هاي تدريس كارآفريني تشريح شده است. در فصل چهارم نقش دولت در تربيت مربيان كارآفريني و نهايتاً در فصل پنجم تجربيات چند كشور منتخب در زمينة آموزش مربيان كارآفريني آورده شده است. مطالعه اين كتاب را به كليه كساني كه قصد دارند در
دوره­هاي آموزش كارآفريني نقش مدرس، مربي يا مشاور را بر عهده گيرند، توصيه
مي­كنيم. بدون ترديد كتاب حاضر به عنوان اولين كتابي كه در زمينه تربيت مربيان كارآفريني در كشور تأليف شده است، داراي كمبودها و نقائصي است كه اميدواريم با ارشادات و توصيه­هاي كارشناسان و خبرگان اهل فن در چاپ­هاي بعدي مرتفع گردد.

 

 


داود فيض

 

 

 

 


اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 140827
 بازدید امروز : 118
 کل بازدید : 601968
 بازدیدکنندگان آنلاين : 8
 زمان بازدید : 0.1406
تقویم
Copyright  © 2018 press.semnan.ac.ir.semnan.ac.ir . All rights reserved