دوشنبه ٣١ ارديبهشت ١٣٩٧
رشته های علوم انسانی
درس‌نامۀ‌ دانشگاهی برای‌ فارسی‌ عمومی درجاري زمان

قیمت : 120,000  ریال

درس‌نامۀ‌ دانشگاهی برای‌ فارسی‌ عمومی درجاري زمان

 مؤلفان:

دكتر عصمت‌ اسماعيلي‌

دكتر حسن‌ اكبری‌ بيرق‌

دکتر محمّد رضایی

(اعضای هیات علمی دانشگاه سمنان)

دکتر حسن یعقوبی

سخن‌ آغازين‌

 

آب‌ دريـا را اگر نـتوان‌ كشيـد

هم‌ به‌ قدر تشنگي‌ بايد چشيد

«مولوي‌»

 

ادبيات، ميراث‌ تازه‌يافتة‌ آدمي‌ نيست‌ كه‌ نداند آن‌ را كجا و چگونه‌ به‌ كار گيرد. زبان‌ و ادبيات‌ هم‌زاد و هم‌عمر بشر است‌. اگر به‌ گذشتة ‌زبان‌ و ادبيات‌ فارسي‌ با نيم‌نگاهي‌ بنگريم‌، طوماري‌ خواهيم‌ ديد گسترده‌ به‌ «درازاي‌ ابد»، گلستاني‌ رنگارنگ‌ و دريايي‌ ناپيداكران‌؛ دست‌ و دامن‌ هيچ‌ مجموعه‌اي‌، گنجايي‌ اين‌ همه‌ را نخواهد داشت‌. «هر كسي‌ از ظنّ‌ خود» چند قدمي‌ «يار» او مي‌شود و ناگزير از انتخاب‌.

حاصل‌ دريچه‌اي‌ كه‌ ما به‌ اين‌ بوستان‌ و دريا گشوده‌ايم‌، كتابي‌ است‌ كه‌ پيش‌ روي‌ شماست‌، نه‌ هيچ‌ برتر و نه‌ فروتر از دريچه‌هاي‌ ديگر.

درس ‌«فارسي‌ عمومي‌» به‌عنوان‌ واحد موظّف‌ تمامي‌ رشته‌ها، سال‌هاست‌ كه‌ در دانشگاه‌هاي‌ كشور تدريس‌ و تحصيل‌ مي‌شود، مؤلفان‌، صاحب‌نظران‌ و استادان‌، هر كدام‌ بر اساس‌ طرحي‌ و هدفي‌ و مطابق‌ روش‌ و دستورالعملي‌ به‌ گردآوري‌ متني‌ براي‌ اين‌ درس‌ اقدام‌ كرده‌اند، تعدّد و تنوع‌ اين‌ گونه‌ تأليف‌ها كه‌ اغلب‌ با عنوان‌ «برگزيدة‌ متون‌ ادب‌ فارسي‌» يا «فارسي‌ عمومي‌» منتشر شده ‌است‌، شايد دليل‌ موجهي‌ براي‌ خودداري‌ از تلاش‌ دوباره‌ براي‌ گردآوري‌ مجموعه‌اي‌ ديگر باشد؛ امّا مؤلفان‌ اين‌ مجموعة‌ نو، بنا بر توجيهاتي‌ چند به‌ اين ‌كار دست‌ يازيده‌اند:

اوّل‌، آنكه‌ ذوق‌ و سليقة‌ دانشجويان‌ - جوانان‌ اين‌ مرز و بوم‌ - بر اثر گذشت ‌زمان‌ و هم‌پاي‌ آن‌، تغيير مي‌كند و گاهي‌ لازم‌ است‌ در برخي‌ متون ‌درسي‌ دانشگاه‌ها و حتي‌ مدارس‌، تجديد نظر شود تا ضمن‌ مطابقت‌ با نيازهاي‌ زمان‌، موجب‌ دل‌زدگي‌ و بي‌ميلي‌ سرمايه‌هاي‌ انساني‌ جامعه‌ نشود.

دوّم‌، اينكه‌ هر معلّمي‌ با نظرگاهي‌ خاص‌ و روشي‌ ويژه‌ به‌ مقولة‌ فرهنگ‌ و ادب‌ مي‌پردازد، بنابراين‌ بهتر است‌ متن‌ درسي‌اش‌ نيز با همين‌ ره‌يافت‌ تدوين ‌شود.

گردآورندگان‌ اين‌ مجموعه‌ پس‌ از مدت‌ها تدريس‌ واحد «فارسي‌ عمومي‌» در مراكز آموزشي‌ مختلف‌، بر آن‌ شده‌اند كه‌ حاصل‌ اندوخته‌ها و تجربه‌ها و ذوق‌سنجي‌هاي‌ خود را در قالب‌ درس‌نامه‌اي‌ دانشگاهي‌ در معرض‌ نقّادي ‌استادان‌ و دانشجويان‌ قرار دهند.

- شيوة‌ ما در اين‌ گردآوري‌، روش‌ تاريخي‌ ـ سبكي‌ است‌، سعي‌ كرده‌ايم‌ بستر تاريخي‌ و سير اجتماعي‌ شكل‌گيري‌ اين‌ آثار ارزشمند را دنبال‌ كنيم؛ چراكه‌ معتقديم‌ درك‌ فضاي‌ تاريخي‌ و شرايط‌ اجتماعي- فرهنگي‌ حاكم‌ بر شكل‌گيري‌ متون‌ نظم‌ و نثر، در خوانِش‌ متن‌ و فهم‌ آن‌ مؤثر خواهد بود. از اين‌ رو در مجموعة‌ بسيار فشرده‌ و مقاله‌گونه‌اي‌ بر اساس‌ آخرين‌ تقسيم‌بندي‌هاي ‌پذيرفته‌شدة‌ سبك‌شناختي‌ در ايران‌، ميراث‌ ادبيات‌ فارسي‌ را به‌ دوره‌هاي‌ تاريخي‌- سبكي‌ تقسيم‌ كرده‌ايم‌ و ويژگي‌هاي‌ هر دوره‌ را با آثار محوري‌ آن‌ دوره‌ برشمرده‌ايم‌؛ سپس‌ براساس‌ همان‌ توضيحات‌، نمونه‌هايي‌ از برجسته‌ترين‌ آثار نظم‌ و نثر هر دوره‌ ـ كه‌ در حوصلة‌ يك‌ نيم‌‌سال‌ تحصيلي‌ بگنجد ـ ارائه ‌كرده‌ايم‌.

- يادآوري‌ اين‌ نكته‌ ضروري‌ است‌ كه‌ مقاله‌هاي‌ هر دوره‌ و نيز نمونة‌ نثرهاي‌ انتخابي‌ پايان‌ كتاب‌ فقط‌ برای‌ آشنايي‌ دانشجويان‌ گنجانده‌ شده‌ و تدريس‌تخصصي‌ آن‌ها ضروري‌ نيست‌.

-  برخي‌ از مقاله‌هاي‌ دوره‌ها و سبك‌ها از آثار قلمي‌ ديگر مؤلفان‌ و استادان‌ انتخاب‌ شده‌ است‌.

- در انتخاب‌ نمونه‌ها، علاوه‌ بر ذوق‌ و سليقة‌ دانشجويان‌، به‌ تطابق ‌بارزترين‌ ويژگي‌ سبكي‌ شاعر و نويسنده‌ با اثر برگزیده‌ توجه‌ شده‌ است‌.

- سعي‌ كرده‌ايم‌ آثار انتخابي‌ از آثار نويسندگان‌ و شاعران‌ مشهور، تا حد امکان، نسبت به متون‌ كتاب‌هاي‌ درسي‌ مدارس،‌ تكراري‌ نباشد.

- يكي‌ از انتظاراتي‌ كه‌ در طول‌ سال‌هاي‌ تدريس‌ «فارسي‌ عمومي‌» با آن‌ روبه‌رو بوده‌ايم‌، كسب‌ توانايي‌ درست‌نويسي‌ و روش‌ پژوهش‌ از اين‌ واحد درسي‌ است‌، به ویژه‌ در دانشكده‌هاي‌ فني‌، علوم‌ پايه‌ و پزشكي‌، از اين‌رو در پايان‌ كتاب‌، پيوستي‌ با عنوان ‌«مرجع‌شناسي‌ عمومي، راهنماي‌ استفاده ‌از كتابخانه و آیین نگارش‌» افزوده‌ شده‌ است‌، اميدواريم‌ كه‌ بخش‌ كوچكي‌ از آن‌ انتظارات‌ را برآورده‌ كرده‌ باشيم‌.

در پايان‌ لازم‌ است‌ از همة‌ استادان و بزرگواراني‌ كه‌ از آثار قلمي‌ و گزيده‌ها و تصحيح‌هاي‌ آنان‌ براي‌ گردآوري‌ اين‌ مجموعه‌ بهره‌ جسته‌ايم‌، قدرداني‌ و سپاس‌گزاري‌ خويش‌ را اعلام‌ كنيم.

آگاهي‌ از ديدگاه‌ها، نظرها و پيش‌نهادهاي‌ شما كه‌ از دريچة‌ ديگري‌ به‌ اين ‌ميراث‌ عظيم‌ مي‌نگريد، موجب‌ بهبود كارهايي‌ از اين‌ دست‌ خواهد شد. ما را قرين‌ منّت‌ خويش‌ سازيد.

 

 

                                                                                                  مؤلفان كتاب

اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 138624
 بازدید امروز : 86
 کل بازدید : 591303
 بازدیدکنندگان آنلاين : 7
 زمان بازدید : 0/1406
تقویم
Copyright  © 2014 press.semnan.ac.ir.semnan.ac.ir . All rights reserved