منو
023 - 3365 - 4142 | 023 - 3153 - 2270
دانشگاه سمنان

افتو دکته گلین گلینه

700,000 ریال
 • وضعیت: موجود در انبار
 • ناشر: دانشگاه سمنان
 • دسته بندی(ها): رشته های علوم انسانی
 • نویسنده(گان): محمد رضا طاهریان
 • شابک: 978-622-7237-25-2
 • سال چاپ: 1400
 • ویراست(ورژن): اول
 • نوبت چاپ: اول
 • زبان: فارسی
 • تعداد صفحات: 83 صفحه
 • وزن: 100 گرم

چندی است کار گویش نویسی و گویش سرایی، شتابی تازه گرفته و چه بسا کارهایی که در شمار فراوانند ولی برای گویش، چندان پُربار و سودمند نیستند نیز در دسترس گویشوران و گویش پژوهان آمده اند. زیان چنین کارهایی ناگفته و بیگمان بر همگان پیداست و به ویژه آنگاه این زیان؛ بزرگی و آسیبهای خود را نشان میدهد که گویش پژوهانی ناگویشور به چنین کارهایی روی آورند و بخواهند از آنها به نام و نشان چشمههایی سَرِه و ناآلوده در گویش؛ بهره گیرند و آنها را سنج پژوهشهای خود بدانند. من به نام گویشوری دلبسته به گویش مادری و کهن و ریشهدار خویش، بارها زیان چنین کارهای شتابزده و نادرست و ناسره را یادآور شدهام و دریغ که کمتر شنیده شده یا خواسته و ناخواسته کمتر بر آنچه گفتهام و نوشتهام درنگ شده است. من آیندگان بر سره « به آنچه برخی گویش نویسان و گویش سرایان یا چهرههای نامآشنای گویش سمنانی میگویند و گفتهاند که باور ندارم، زیرا باور » یا ناسره بودن آنچه گفته یا نوشته شده است، داوری خواهند کرد و درست را از نادرست باز میشناسند دارم که برای گویش سمنانی، جز همین سالهای اندک که همین نسل گویشور گویشآشنا دست به کارند؛ آینده ای نیست.