منو
023 - 3365 - 4142 | 023 - 3153 - 2270
دانشگاه سمنان

حفاظت سیستمهای قدرت اساس و کاربرد

850,000 ریال
 • وضعیت: در دست چاپ
 • ناشر: دانشگاه سمنان
 • دسته بندی(ها): رشته های مهندسی
 • نویسنده(گان): زهرا مروج
 • شابک: 978-622-7237-26-8
 • سال چاپ: 1400
 • ویراست(ورژن): اول
 • نوبت چاپ: اول
 • زبان: فارسی
 • تعداد صفحات: 386 صفحه
 • وزن: 600 گرم

حفاظت سیستم قدرت يكي از زمینه های مهم در مباحث مهندسي برق قدرت بوده که رسالت و هدف اصلي آن حفظ پايداری سیستم قدرت در هنگام وقوع هرگونه اختلال و خطا از طريق جداسازی بخش خطا دار از ساير بخش های شبكه مي باشد که حصول به اين مهم، منجر به حداقل سازی خسارات مالي و جاني وارده ميگردد. از سوی ديگر با دانستن اين مهم که شبكه قدرت و نیروگاهها روزبهروز به حداکثر ظرفیت خود نزديکتر ميشوند، به همان نسبت بايد در دسترس بودن اين تولید نیز بهبود يابد. اين مهم محقق نميگردد مگر اينكه يک سیستم هوشمند و اختصاصي " کنترل و حفاظت" در سیستم قدرت به کار گرفته شود که طراحي چنین سیستم حفاظت کارا و هوشمندی نیازمند درك عمیق مباني نظری ،اجزای سیستم حفاظت ، مشخصه- های خطا و ... مي باشد.