منو
023 - 3365 - 4142 | 023 - 3153 - 2270
دانشگاه سمنان

پايه هاي اساسي مدل يابي معادلات ساختاري معرفي نرم افزارهاي LISREL و EQS

85,000 ریال
 • وضعیت: موجود در انبار
 • ناشر: دانشگاه سمنان
 • دسته بندی(ها): رشته های روانشناسی و علوم تربیتی
 • نویسنده(گان): سیاوش طالع پسند
 • شابک: ‏‫‭ 6-20-5940-600-978
 • سال چاپ: 1390
 • ویراست(ورژن): اول
 • نوبت چاپ: اول
 • زبان: فارسی
 • تعداد صفحات: 385 صفحه
 • وزن: 615 گرم

فنون مدل يابي معادلات ساختاري امروزه به عنوان بخش عمده اي از تحليل هاي آماري چند متغيره در نظر گرفته مي شوند و به طور گسترده در علوم رفتاري، پزشكي، اقتصاد، زيست شناسي و بازاريابي استفاده مي شوند.

مدل يابي معادلات ساختاري تركيبي از تحليل عاملي و تحليل رگرسيون است. اين فن به مدل يابي علي و تحليل ساختار كوواريانس نيز معروف است. تحليل عاملي تاييدي و تحليل مسير مورد ويژه اي از مدل يابي معادلات ساختاري هستند. وجه تمايز اين روش ها در اين است كه در تحليل مسير صرفا روابط ساختاري بين متغيرهاي مشاهده شده تعريف مي شود، در تحليل عاملي تاييدي اثر مستقيم بر روي متغيرهاي نهفته تعريف نمي شود، و در مدل يابي معادلات ساختاري حداقل يك اثر مستقيم بر روي يك متغير نهفته تعريف مي شود.