منو
023 - 3365 - 4142 | 023 - 3153 - 2270

با ما در ارتباط باشید

جهت ارائه هرگونه انتقاد، پیشنهاد و یا درخواست همکاری در زمینه چاپ کتاب با ما تماس بگیرید.
  • سمنان، میدان دانشگاه، روبروی پارک سوکان، پردیس شماره یک دانشگاه، مرکز انتشارات دانشگاه سمنان
  • 2270 - 3153 - 023 | 4142 - 3365 - 023
  • شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 15:30
  • press@semnan.ac.ir