منو
023 - 3365 - 4142 | 023 - 3153 - 3270

تازه های نشر پائیزه

انتشارات دانشگاه سمنان منتشر كرد.

 

 

https://press.semnan.ac.ir/storage/book_covers/thumbs/580_741/311.jpegنام كتاب:   مقدمه اي بر رشد بلور اصول و تمرين

مترجم :  دكتر حميدرضا قلي­پور ديزجي - استاد دانشگاه سمنان

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1397

شابك : 7-69-8424-600-978

قيمت : 350.000 ريال

 

 

 

https://press.semnan.ac.ir/storage/book_covers/thumbs/580_741/314.jpegنام كتاب:   اخلاق كسب و كار

تأليف :  دكتر محسن فرهادي نژاد-  عضو هيأت علمي دانشگاه سمنان

          مينا كاظميان

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1397

شابك : 0-71-8424-600-978

قيمت :  240.000 ريال

 

 

 

 

 

نام كتاب:   الإنشاء الأول  تعليم الإنشاء العربي للطاب الإيرانيين 1 (چاپ دوم)

https://press.semnan.ac.ir/storage/book_covers/thumbs/580_741/317.jpegتدوين و گردآوري :  دكتر علي ضيغمي - عضو هيأت علمي دانشگاه سمنان

                       دكتر شاكر عامري - عضو هيأت علمي دانشگاه سمنان

                        محمود مسلمي

نوبت چاپ: دوم

سال انتشار: 1397

شابك : 7-43-8424-600-978

قيمت :  160.000 ريال

 

 

https://press.semnan.ac.ir/storage/book_covers/thumbs/580_741/315.jpegنام كتاب: مهندسي ژئوسيستم ها طراحي و كاربردها

تدوين و گردآوري :  دكتر عبدالحسين حداد-  دانشيار دانشگاه سمنان

                        مهندس دانيال رضازاده عيدگاهي

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1397

شابك : 5-76-8424-600-978

قيمت :  270.000 ريال

 

 

 

 

https://press.semnan.ac.ir/storage/book_covers/thumbs/580_741/316.jpeg

 

نام كتاب: نظريه اي در صناعت؛ عملكرد و بيان زيباشناختي

ترجمه :  دكتر ناصر ساداتي-  عضو هيأت علمي دانشگاه سمنان

                        سارا تنديور

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1397

شابك : 1-74-8424-600-978

قيمت :  480.000 ريال

 

علاقمندان به اين آثار منتشره مي توانند براي تهيه اين كتب به انتشارات دانشگاه سمنان واقع در پرديس شماره 1 دانشگاه سمنان مراجعه و يا با شماره تلفن 33654142 آقاي شجاعي تماس حاصل فرمايند.