منو
023 - 3365 - 4142 | 023 - 3153 - 2270

تازه های نشر زمستان

انتشارات دانشگاه سمنان منتشر كرد.

 

 

نام كتاب:   مقاوم سازي سازه هاي بتن آرمه به كمك ورق و پروفيل فولادي و كامپوزيت هاي FRP

https://press.semnan.ac.ir/storage/book_covers/thumbs/580_741/324.jpeg

مؤلفان :  دكتر علي خيرالدين - استاد دانشگاه سمنان

           دكتر محمدكاظم شربتدار - دانشيار دانشگاه سمنان

نوبت چاپ: دوم

سال انتشار: 1397

شابك : 8-17-8424-600-978

قيمت : 480.000 ريال

 

 

 

https://press.semnan.ac.ir/storage/book_covers/thumbs/580_741/325.jpeg

نام كتاب:   تحليل و طراحي آنتن­هاي آرايه انتقالي

مترجمان :  دكتر پژمان رضائي -  دانشيار دانشگاه سمنان

          سيد هاشم رمضان نياطلوتي

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1397

شابك : 6-79-8424-600-978

قيمت :  300.000 ريال

 

 

 

 

نام كتاب:   لذت برنامه نويسي به زبان C++

https://press.semnan.ac.ir/storage/book_covers/thumbs/580_741/321.jpeg

مؤلفان دكتر كوروش كياني - عضو هيأت علمي دانشگاه سمنان

                       مهندس محمدرضا رازيان

                        سيد عارف احمدپناهي

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1397

شابك : 9-78-8424-600-978

قيمت :  450.000 ريال

 

 

نام كتاب: آناتومي مقايسه­اي دام­هاي اهلي (اندام هاي حركتي، سر و گردن)

https://press.semnan.ac.ir/storage/book_covers/thumbs/580_741/322.jpeg

مؤلفان :  دكتر محمدحسن يوسفي - دانشيار دانشگاه سمنان

          دكتر بابك رسولي

          دكتر علي اكبر فيروزآبادي  

نوبت چاپ: دوم

سال انتشار: 1397

شابك : 4-28-8424-600-978

قيمت :  500.000 ريال

 

 

 

 

 

https://press.semnan.ac.ir/storage/book_covers/thumbs/580_741/323.jpeg

نام كتاب: آناتومي مقايسه­اي دام­هاي اهلي (دستگاه ها)

مؤلفان :  دكتر محمدحسن يوسفي - دانشيار دانشگاه سمنان

          دكتر بابك رسولي

          با همكاري علي اكبريان  

نوبت چاپ: دوم

سال انتشار: 1397

شابك : 2-24-7065-600-978

قيمت :  380.000 ريال

 

علاقمندان به اين آثار منتشره مي توانند براي تهيه اين كتب به انتشارات دانشگاه سمنان واقع در پرديس شماره 1 دانشگاه سمنان مراجعه و يا با شماره تلفن 33654142 آقاي شجاعي تماس حاصل فرمايند.