منو
023 - 3365 - 4142 | 023 - 3153 - 2270

تعطیلی سایت تا 14 فروردین 1400

به اطلاع خریداران از سایت انتشارات دانشگاه سمنان می رساند فروش کتاب تا مورخ 14 فروردین 1400 تعطیل می باشد. با تشکر