منو
023 - 3365 - 4142 | 023 - 3153 - 2270

راه اندازی درگاه پرداخت بانک مرکزی

با پیگیری ها و مذاکرات انجام شده با بانک مرکزی ایران از این پس امکان پرداخت وجوه سفارشات خرید کتاب در فروشگاه موسسه انتشارات دانشگاه سمنان از طریق درگاه پرداخت اینترنتی بانک مرکزی نیز برای مشتریان فراهم شده است.

لازم به ذکر است در آخرین مرحله ثبت سفارش خرید امکان انتخاب درگاه پرداخت بانک مرکزی علاوه بر درگاه پرداخت بانک تجارت مهیا شده است که در تصویر زیر مشخص شده است.