منو
023 - 3365 - 4142 | 023 - 3153 - 2270

معرفی موسسه

 

انتشارات دانشگاه سمنان با 27 سال فعاليت مستمر علمي، فرهنگي در زمينه چاپ كتابهاي دانشگاهي در حوزه هاي علوم مهندسي، علوم پايه، علوم انساني، دامپزشكي، روان شناسي، كتابداري، گردشگري، كوير شناسي و عمومي مشغول فعاليت است.

با توجه به تلاش هاي ارزشمند استادان دانشگاه و حمايت هاي شوراي پژوهشي دانشگاه سمنان، شاخص مربوط به چاپ و نشر كتاب در سال هاي اخير رشد چشمگيري داشته است. كسب عنوان ناشر برتر استان سمنان در سال 87 ، كسب رتبه هفتم سرانه چاپ كتاب به پژوهشگر در ميان ناشران دانشگاه هاي سراسر كشور در سال 88 توسط انتشارات دانشگاه سمنان، كسب رتبه هشتم سرانه چاپ كتاب به پژوهشگر در ميان ناشران دانشگاه هاي سراسر كشور درسال87، انتخاب انتشارات دانشگاه سمنان به عنوان دستگاه فعال استاني در خصوص انتشار كتاب در هيجدهمين دوره هفته كتاب در سال 89، انتخاب انتشارات دانشگاه سمنان به عنوان ناشر برتر دانشگاهي استان سمنان در نوزدهمين دوره هفته کتاب در سال 90 و همچنين استقرار دبيرخانه جشنواره انتخاب كتاب سال دانشگاهي استان سمنان در اين دانشگاه از جمله اين افتخارات و نتيجه اين فعاليتهاست.

اهداف انتشارات دانشگاه سمنان تقويت روح تحقيق و تتبع در زمينه هاي علمي، تخصصي و فرهنگي و تشويق محققان و دانشمندان از طريق انتشار حاصل تحقيقات و مطالعات، تأليف، ترجمه و نشر کتابهاي دانشگاهي به منظور تسهيل امر آموزشي براي استادان و دانشجويان، فراهم آوردن زمينه هاي توليد، نشر، توزيع کتابها و نشريات سودمند و عرضه آنها با قيمت مناسب و عادلانه، نشر تحقيقات و تتبعات جديد و معتبر به زبان فارسي و يا ساير زبانهاي خارجي، ترجمه و تأليف و نشر کتب جديد مرجع به طور اعم و راهنماها، لغتنامه ها، مجموعه ها، اصطلاحات علمي، کتابشناسي ها، تصحيح و نقد متون علمي، انجام دادن امور پشتيباني در نشر مجلات دانشگاه مي باشد.

كتابهاي موجود در اين انتشارات قابل ارائه به متقاضيان به صورت كلي و جزئي ميباشد. علاقمندان در صورت نياز با مركز انتشارات دانشگاه سمنان و مراكز توزيع و فروش تماس حاصل فرمايند.