منو
023 - 3365 - 4142 | 023 - 3153 - 2270
موضوعات

نتایج جست و جو

مصالح ساختمانی توانمند دانش و کاربردها
  • 160,000 ریال
160,000 ریال
علی خیرالدین
تحليل غير خطي سازه هاي بتن آرمه ويرايش
  • 75,000 ریال
75,000 ریال
علی خیرالدین
مقاوم سازي اتصالات دال -ستون در دال هاي تخت با استفاده از الياف پليمري مركب
  • 120,000 ریال
120,000 ریال
علی خیرالدین