منو
023 - 3365 - 4142 | 023 - 3153 - 2270
موضوعات

نتایج جست و جو

تحلیل غیرخطی سازه‌های بتن آرمه به کمک روش اجزاء محدود
  • 75,000 ریال
75,000 ریال
علی خیرالدین
دیاگرامهای نیروی محوری نیروی برشی و ممان خمشی
  • 80,000 ریال
80,000 ریال
علی خیرالدین
آناليز و طراحي ديوارهاي برشي
  • 55,000 ریال
55,000 ریال
علی خیرالدین